PUBLICAŢIE  DE  CĂSĂTORIE

 

Astăzi  31 mai  2022   (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de  căsătorie            a d –lui LOBONC CSABA , în vârstă  de  31  ani , cu domiciliul  în comuna CĂPLENI,  Sat. CĂPLENI, nr.688, județul SATU MARE  şi al d-rei BALOG  ANITA, în vârstă de 33  ani, cu domiciliul în comuna TIREAM,Sat. TIREAM, nr.31, judeţul SATU MARE.

 

         Căsătoria se celebrează de către ofiţerul de stare civilă, în ziua de  11 IUNIE 2022, orele 13,00  la sediul Primăriei comunei Tiream, judeţul Satu Mare

 

          În  temeiul art. 285. – (1) din Legea nr.287/2009 CODUL CIVIL , republicată,       cu modificările și completările ulterioare, orice persoana poate face opoziţie la căsătorie,  dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

 

        (2) Opoziţia la căsătorie se face numai in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile  de la data afişării prezentei publicații.----------------------

 

           Tiream la, data de  31.05.2022.

 

                                       Ofiţer de stare civilă – delegat,

                                               GrigoraȘ Maria