Taxe şi impozite locale

TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Tiream în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Tiream în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂREA Nr. 50/16.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022

H O T Ă R Â R E A Nr. 50/16.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022

Cont Unic Tiream

TIREAM-cont unic

  T A B L O U L - cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Tiream în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

TABLOU

Politica de Cookie
  Măreşte text
  Micşorează text
  Alb/Negru
  Contrast ridicat
  Contrast negativ
  Fundal deschis
  Legături evidenţiate
  Font lizibil
  Audio
  Resetare