ALTE DOCUMENTE

2022

din 08.11.2021Proces verbal - finalizare procedura exercitare dreptului de preemțiune pentru Oferta de vanzare nr.27 din 08.11.2021

2021

OFERTA DE VANZARE Nr.27 din 08.11.2021

 

OFERTA DE VANZARE Nr.23 din 17.09.2021

OFERTA DE VANZARE Nr.24 din 17.09.2021

OFERTA DE VANZARE Nr.25 din 17.09.2021

OFERTA DE VANZARE Nr.26 din 17.09.2021

 

P- V finalizare procedura O.V.nr.15 din 06.05.2021

P- V finalizare procedura O.V.nr.16 din 06.05.2021

P- V finalizare procedura O.V.nr.17 din 06.05.2021

PROCES VERBAL DE FINALIZARE A PROCEDURII DE VANZARE TEREN

Of.de vânzare nr.18 din 10.08.2021

Of.de vânzare nr.19 din 10.08.2021

Of.de vânzare nr.20 din 10.08.2021

Of.de vânzare nr.21 din 10.08.2021

Of.vânzare nr.22 din 10.08.2021

 

Anunț privind organizarea unei licitați publice pentru concesionare unui imobil - teren însuprafață de 3.000mp, proprietate privată a comunei Tiream

OFERTA DE VANZARE NR 15 SZOLOMAJER EVA

OFERTA DE VANZARE NR 16 SZOLOMAJER EVA

OFERTA DE VANZARE NR 17 SZOLOMAJER EVA

 

OFERTA DE VANZARE NR 11 OROSZ ELISABETA

OFERTA DE VANZARE NR 12 OROSZ ELISABETA

OFERTA DE VANZARE NR 13 OROSZ ELISABETA

OFERTA DE VANZARE NR 14 OROSZ ELISABETA

 

MATEI GHEORGE - OFERTĂ DE VÂNZARE Nr.10

Lista preemtorilor ,la O.V. nr.10

OF. DE VANZARE NR.1 ȘI LISTA PREEMPTORILOR

Of. de Vanzare nr.2 și Lista preemptorilor

Of.de vanzare nr.3 și Lista preemptorilor

OF Vanzare nr.4 și lista preemptorilor

Of. V. nr.5 și Lista preemptorilor

Of.V. nr.6 și Lista preemptorilor

Of. de vânzare nr.7 și lista preemptorilor

Of.de Vânzare nr.8 și Lista preemtorilor

Oferta de vanzare nr.9 și lista preemtorilor

2019

a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;

c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale;

d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;

f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative;

g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) -g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) -h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară.

Politica de Cookie
  Măreşte text
  Micşorează text
  Alb/Negru
  Contrast ridicat
  Contrast negativ
  Fundal deschis
  Legături evidenţiate
  Font lizibil
  Audio
  Resetare