Primăria

Numele şi funcţia angajaţilor

Nr. crt.

Nume

Prenume

Funcţie

Grad

Denumire compartiment

1

TAR

NICOLAE

Primar

 

2

BUDAI

CSABA

Viceprimar

 

3

HUMĂ

CANDID IRINEL GEORGE

Secretar general

superior

Secretar General al UAT

4

GRIGORAŞ

MARIA

Consilier

superior

Juridic, Resurse umane şl Stare civilă

5

DANCIU

DOINA- MELANIA

Consilier

superior

Contabilitate, Impozite şi taxe locale, Achiziţii publice

6

VEIBEL

VALERIA

Consilier achiziții publice

asistent

Contabilitate, Impozite şi taxe locale, Achiziţii publice

7

POSZET

STEFAN

Referent - casier

superior

Contabilitate, Impozite şi taxe locale, Achiziţii publice

8

GNÁNDT

HENRIETTA

Consilier

asistent

Contabilitate, Impozite şi taxe locale, Achiziţii publice

9

FREUND

AGNETA-LUCIA

Consilier

principal

Asistenţă socială şl Autoritate tutelară

10

SFÂRA

LIVIU

Consilier

superior

Agricol, Urbanism şl Protecţia mediului

11

TEGZEŞ

MONICA

Consilier

asistent

Agricol, Urbanism şl Protecţia mediului

12

CHIOREANU

GHEORGHE

Referent

superior

Situaţii de urgenţă

13

INDRE

NICOLAE

Consilier al primarului

   

14

BABTAN

DANIEL

Bibliotecar - arhivar

   

15

SCHREPLER

BEATA

Guard

   

16

SCHREPLER

EMERIC

Muncitor calificat

   

 

Politica de Cookie
  Măreşte text
  Micşorează text
  Alb/Negru
  Contrast ridicat
  Contrast negativ
  Fundal deschis
  Legături evidenţiate
  Font lizibil
  Audio
  Resetare