PUBLICAŢIE  DE  CĂSĂTORIE

 

Astăzi  25 MAI  2022   (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d –lui GYUGYUCZ  FERENCZ - SZABOLCS , în vârstă  de  31  ani , cu domiciliul  în comuna TIREAM,  Sat. TIREAM,  str. CIORII, nr.25, județul SATU MARE şi al d-rei  KONCZ  SZÓFIA, în vârstă de 26  ani, cu domiciliul în comuna  TIREAM, Sat  TIREAM, Str. CIORII, nr.25, judeţul SATU MARE.

         Căsătoria se celebrează de către ofiţerul de stare civilă, în ziua de   4 IUNIE  2022, orele 17,20  la sediul Primăriei comunei Tiream, judeţul Satu Mare

 

          În  temeiul art. 285. – (1) din Legea nr.287/2009 CODUL CIVIL , republicată,       cu modificările și completările ulterioare, orice persoana poate face opoziţie la căsătorie,  dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

 

        (2) Opoziţia la căsătorie se face numai in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile  de la data afişării prezentei publicații.---------------------

 

           Tiream la, data de  25 mai  2022.

 

                                       Ofiţer de stare civilă – delegat,

                                             jr.  Maria Grigoraș